pcrequirements.net logo

Badiya 系统要求


Badiya 系统要求 | 能够我的电脑跑 Badiya | Badiya 最低要求 | Badiya 建议的要求游戏 : Badiya

类型 : 生存游戏 开放世界游戏

查看人数 (今天) : 88

查看人数 (总) : 1588

用户评分 : 4.4 / 5 (票数 : 5 )

 

Badiya 最低要求


Badiya 最低要求
 
出版者 :
-
 
开发人员 :
 
操作系统 :
 
处理器 :
 
随机存取存储器 :
 
硬盘 :
 
 
Direct X :
-
 
Peripherals :
-
 
同类游戏一样喜欢 Badiya

 

Badiya 建议的要求


Badiya 建议的要求
 
出版者 :
-
 
开发人员 :
 
操作系统 :
 
处理器 :
 
随机存取存储器 :
 
硬盘 :
 
 
Direct X :
-
 
Peripherals :
-
 
什么游戏我可以运行在我的电脑
 

相关游戏