pcrequirements.net logo

Quick Heal Požiadavky na systém


Quick Heal Požiadavky na systém | Může počítač Run Quick Heal | Quick Heal Minimální požadavky | Quick Heal Doporučené požadavky


Softwares : Quick Heal

Žánr : Antivirus

Počet zhlédnutí (Dnes) : 241

Počet zhlédnutí (Celkový) : 372

hodnocení : 3.0 / 5 (Počet hlasů : 1 )

 

Quick Heal Minimální požadavky


Quick Heal Minimální požadavky
 
Operační Systém :
Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 
Procesor :
1 GHz, 300 MHz (300 MHz for XP and Win 2000 or faster)
 
RAM :
512 MB, 2 GB, 1 GB (1 GB - 32 bit, 2 GB - 64 bit)
 
HDD :
2.8 GB
 
GPU :
-
 
Rozlišení obrazovky :
-
 

 

Quick Heal Doporučené požadavky


Quick Heal Doporučené požadavky
 
Operační Systém :
Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 
Procesor :
1 GHz, 300 MHz (300 MHz for XP and Win 2000 or faster)
 
RAM :
512 MB, 2 GB, 1 GB (1 GB - 32 bit, 2 GB - 64 bit)
 
HDD :
2.8 GB
 
GPU :
-
 
Rozlišení obrazovky :
-
 
 

Související Programy